Įmonės veikla

Veikla

Įmonės veiklos tikslas – atsakingai ir profesionaliai teikti komunalinio ūkio objektų priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, gatvių ir kelių priežiūros bei smulkaus remonto paslaugas. Atsižvelgti į visuomenės poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

Bendrovė savo veikloje siekia užtikrinti kūrybišką ir geranorišką darbo aplinką, ugdyti tinkamus ir efektyvius įmonės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius tarpusavio santykius ir santykius su klientais, užsakovais, kitais asmenimis, didinti Bendrovės autoritetą visuomenėje. Siekiama užtikrinti, kad Bendrovės veikla būtų atsakinga, veiksminga, patikima, nekeltų abejonių visuomenei, dėl jos teisėtumo ir nešališkumo, kad darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas, vengtų privačių ir viešųjų interesų konflikto

Įmonės veikla - komunalinių paslaugų teikimas: Raseinių, Raseinių kaimiškosios, Kalnujų, Paliepių, Šiluvos, Girkalnio, Pagojukų, Viduklės, Nemakščių, Ariogalos, Ariogalos kaimiškosios ir Betygalos seniūnijų teritorijų tvarkymas, šių seniūnijų kapinių priežiūra, kelių priežiūros ir smulkaus remonto bei žaliųjų plotų tvarkymo transporto nuomos, žemės ūkio darbų, pirčių administravimo, ir kitos paslaugos; prekyviečių, energetikos įrenginių ir smėlio-žvyro karjerų eksploatavimas.

 

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas - užtikrinti Raseinių miesto ir rajono gyventojų, įstaigų, įmonių ir organizacijų poreikių tenkinimą komunalinių paslaugų srityje.

Pagrindinė įmonės veikla - atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas,  kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, kapinių priežiūra, žvyro karjero eksploatavimas ir kitos panašios paslaugos.

Įmonės papildoma veikla - turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Vykdome viešųjų darbų programą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. (1.1) TS - 292 ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. (5.3) A1 - 42 "Dėl atrinktų darbdavių, kurie atliks rajono savivaldybės iš dalies finansuojamus viešuosius darbus sąrašo patvirtinimo". Per metus papildomai įdarbiname apie 200 darbuotojų. Įmonėje pastoviai dirba apie 124 įvairių profesijų darbuotojų.

X