Valdyba

Vidmantas Merkliopas – valdybos pirmininkas

Valdas Karabinas – narys

Audrius Noreika - narys

Brigita Šerkšnaitė - narė

Arvydas Juodelis - narys

X