Valdyba

Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas

Valdas Karabinas - narys

Brigita Šerkšnaitė - narė

Arvydas Juodelis - narys

X