Valdyba

Vidmantas Merkliopas – valdybos pirmininkas

Valdas Karabinas – narys

Audrius Noreika - narys

Brigita Glinskienė - narė

Arvydas Juodelis - narys

X