Naujienos

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ SKELBIA PAKARTOTINĮ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠĄJĮ ELEKTRONINĮ AUKCIONĄ 2021.03.22

Pastatas – pirtis (unikalus Nr. 7296-9012-1018) bendras plotas 119,16 kv. m. Objekto adresas: Dubysos g. 14A, Raseiniai
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina, Eur
Kainos didinimo intervalas
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis, Eur
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis
25 280,00
100,00
100,00
1 580,00
 
Kita aukciono informacija:
  • www.evarzytynes.lt sistemoje aukciono Nr. 205786;
  • Aukciono rūšis – kiti aukcionai;
  • Dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pradžia 2021-04-02 00:00;
  • Dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pabaiga 2021-04-09 23:59;
  • Elektroninio aukciono pradžia 2021-04-19 09:00;
  • Elektroninio aukciono pabaiga 2021-04-20 13:59;
  • Turto apžiūra vyks 2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. balandžio 9 d.
    Informaciją apie parduodamo turto apžiūrą  teikia l.e.p. Raseinių padalinio darbų vadovas Artūras Rauličkis, tel. 8 659 26300, el. p. dvadovas@rkp.lt .
Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione (toliau – aukcione), privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje, internetiniame puslapyje http://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.
Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo – pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.
Atsiskaitomosios sąskaitos aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą rekvizitai: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (įmonės kodas 172208281), Nr. LT827300010002572960, AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Atlikdamas mokėjimą aukciono dalyvis mokėjimo paskirtyje turi nurodyti parduodamo turto adresą.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:
1. Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti  aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu: viesiejipirkimai@rkp.lt .
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pardavimo aukcione dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta iki nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
3. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178, 61 p.).
Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas teisės aktų nustatyta tvarka:
1. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). 
5. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus (jei taikoma).
Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną pateikia:1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
3. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus (jei taikoma).
Informacija apie parduodamo turto būklę ir panaudojimo ar plėtros galimybes: nekilnojamas turtas parduodamas esamos būklės. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.
Informaciją apie parduodamą turtą ir registravimą į aukcioną ir k.t. teikia Viešųjų pirkimų ir darbų saugos specialistė Agnė Stankutė-Samalionienė, tel. 8 428 51578, el. p. viesiejipirkimai@rkp.lt
 

 

 
 

Informacija dėl dujų balionų keitimo butuose


 

Daugiabučio namo Vaižganto g. 6, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas 2021.02.24

Koreguotas daugiabučio namo Vaižganto g. 6, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas susipažinimui 2021.02.09

Koreguotas daugiabučio namo Vaižganto g. 6, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas susipažinimui

Šiame investicijų plane pakoreguota tik fasado darbų eilutės suma, didinant investicijas balkonų tvirtinimui.


 

Atgal 1 2 3 4 5 ... 9 Pirmyn
X