Naujienos

Pranešimas daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu 2021.05.12

Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. +370 428 51 578, El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą- projektų koordinatorė renovacijai Monika Pocienė.
 
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu  taip pat paskelbtas namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomi klausimai:
  1. Namo balkonų ekspertizės pirkimas iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Namo balkonų stiprinimo darbų įtraukimas į atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.
  3. Namo atstovo rinkimas.
Svarstomų klausimų paaiškinimai:
  1. Dėl prastos balkonų būklės reikalinga atlikti ekspertizę ir parengti jų stiprinimo būdo pasiūlymą. Siūloma pirkti balkonų ekspertizės darbus iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Kadangi tikslinamas investicijų planas, balkonų stiprinimo darbus siūloma įtraukti į investicijų planą, tuo pačiu pasinaudoti valstybės parama.
  3. Administratorius gavo 2021-04-28 d. iš namo gyventojų pageidavimą, išrinkti naują namo atstovą. Siūloma išrinkti namo atstove - Renatą Dobrovolskienę.
Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 864594500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt  
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-05-26 iki 2021-06-09  17:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
- grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
- išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-06-10 09:00 val.

 

DĖMESIO! 2021.05.12

Pigiau parduodamos likusios našlaitės. Pardavimo kaina 0,30 ct už vienetą. Geltonų yra 60 vnt., mėlynų - 15 vnt.

Norėdami įsigyti susisiekite Tel. Nr. 8 659 26387.

 


 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI 2021.05.12

2021 m. kovo 17 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-253 UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ paskirta Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriumi.

Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu, kuriame nurodyta, kad „Priskirtų kiemo teritorijų prie daugiabučių namų priežiūrą organizuoja butų savininkai, bendrijos arba rajono Savivaldybės skirti administratoriai“, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdys priskirtų teritorijų esančių prie administruojamų daugiabučių namų žolės pjovimo darbus (1 kv. m. kaina 0,043 be PVM – 0,052 su PVM).

Daugiabučių namų gyventojai, kurie nuspręs namo teritorijos žolę šienauti patys, turi pranešti raštu UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padaliniui el. p. buhalterijabustas@rkp.lt.


 

DĖMESIO! 2021.05.04

Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. už mokesčių surinkimą, atliekamą UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ kasoje, veikiančioje Būsto priežiūros padalinyje Maironio g. 10, Raseiniai, bus taikomas 0,50 Eur mokestis už vieną sąskaitos (pranešimo) aptarnavimą. 
Kasoje surenkami tik UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinio, UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ mokesčiai.


 

Atgal 1 2 3 ... 9 Pirmyn
X